Böde

Böde nevét 1407-ben említették először az írásos forrásokban Bede néven, ami az ősi magyar Bed személynévre vezethető vissza.[ A faluról az 1700-as években Vályi András Magyar országnak leírása című munkájában a következőket írta a településről: Böde magyar falu Szala Vármegyében, lakosai katolikusok, fekszik Bonczod földének szomszédságában, mellyhez hasonlító, ’s ennek filiája.

Böde nevezetességei

  • Római katolikus templom (Böde-Zalaszentmihályfa): „A Bödére vezető út mentén, dombon, szabadon álló, keletelt, egyhajós, félköríves szentélyzáródásán támpilléres, Ny-i homlokzati tornyos templom, a hajó felett nyeregtetővel, a szentély felett kontyolt nyeregtetővel, a hajó É-i oldalához csatlakozó sekrestyével. A tornyon, a hajón és a szentélyen román kori nyílásrendszer, a Ny-i homlokzaton román kori, félköríves, fonottdíszes, oszlopbélletes kapu, az ívmezőben Agnus Dei – domborművel. Síkfödémes, kazettás mennyezetű hajó, negyedgömb boltozatú szentély, a toronytesttel egybeépített karzat. A félköríves diadalív fölött felirattöredékek. A karzataljban konzolokon középkori faragványok. Berendezés: 1970-es évek. A templom 1220 körül épült, a 13. század végén szentélyét átalakították. A török időkben elpusztult templomot 1750 körül állították helyre, szentélyét átépítették. Sekrestyéje a 19. században épült. 1923-ban javították és átalakították. 1966-70 között helyreállították.”
 
Böde-Zalaszentmihályfa nyugati kapujának kőfaragásos díszítése: rajz az állatalakokkal körülvett Isten Bárányáról a timpanonról, alatta pedig a kaput keretező két oszlop fejezetének rajza látható

A község előtt érjük el az Árpád-kori templomot, amelyet Zalaszentmihályfa néven jegyez az útikönyv. Nyugati kapuját gazdag kőfaragás díszíti. Fonatos timpanondísze a honfoglalás kori szíjvégek mintázatát illeszti a félköríves ajtókeretre. A timpanon belsejét a bárány foglalja el a kereszttel, amely mellett még egy másik állat körvonalai is fölfedezhetők. A magyar építészettörténet és műemlékvédelem szempontjából is kiemelkedő jelentőségű kis templom

További információ: www.böde.hu